​​​​​​​

Natuurwaardenonderzoek ​​​​​​​

Natuurwaardenonderzoek (Quickscan)


Een natuurwaardenonderzoek (quickscan) is het basisonderzoek dat uitgevoerd wordt bij iedere ingreep in de ruimtelijke ontwikkeling. De onderdelen gebiedsbescherming, soortbescherming en houtopstanden uit de Omgevingswet worden getoetst op basis van een bureaustudie en een veldbezoek. Het rapport kan als juridisch bewijsstuk dienen voor betrokken partijen. De quickscan wordt opgeleverd in een overzichtelijke rapportage in PDF-formaat voorzien van conclusies en aanbevelingen. De conclusies kunnen zijn dat er nadere onderzoeken noodzakelijk zijn zoals een stikstofberekening of een nader onderzoek soorten. Een greep uit de meest voorkomende onderzoeken zijn te vinden onder diensten.


Benieuwd naar de mogelijkheden?

vraag vrijblijvend een offerte aan