​​​​​Wie zijn wij?

Waar staan we voor?

Nederland kenmerkt zich als een versnipperd land waar de natuur en diens ecologische waarden onder druk staat. Tevens is er sprake van een woningnood en ook dat belang moet onderkend worden. Twee tegenstrijdige belangen. En toch zijn wij overtuigd dat, als je de juiste dingen doet, er voor beide belangen ruimte blijft.

Enerzijds hebben we de Omgevingswet waar soorten, gebieden en houtopstanden een beschermde status hebben, anderzijds zijn er veel ontwikkelingen waar natuur en omgeving samen op kunnen gaan. Ecofect wil de wezenlijke waarden in de Nederlandse natuur beschermen door de effecten in beeld te brengen van ingrepen in de ruimtelijke ontwikkeling. In samenspraak met bevoegd gezag en opdrachtgevers (waaronder gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en architecten) denken we mee hoe ontwikkelingen doorgang kunnen vinden, liefst met positieve effecten op beschermde waarden. In het veldwerkseizoen werken wij samen met een flexibele kern die ons ondersteunen met de nadere onderzoeken voor diverse soorten.


Peter Smits

- adviseur ecologie


In 2016 ben ik begonnen als zzp-er in de ecologische advisering. Met de komst van de wet Natuurbescherming in 2017 heb ik een ruim netwerk opgebouwd voor het uitvoeren van ecologische onderzoek: Bureau Natuurlijk. Vanuit mijn passie om te balanceren tussen het juridische kader van de wet en de praktische invulling daarvan mag ik met veel plezier de onderzoeken uitvoeren en uitwerken. Mijn specialisme zijn stikstofberekeningen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Samen met Pieter hebben we de achterliggende jaren een mooi netwerk van opdrachtgevers opgebouwd en enorm veel ervaring opgedaan. We hebben een landelijk dekkend netwerk. In goede samenwerking met opdrachtgevers en gemeenten, omgevingsdiensten en provincies hebben we vele projecten tot een goed einde gebracht.

Vacature (Junior-) Ecoloog

Ecofect: inzicht in het ecologisch effect van uw ontwikkeling

Eco

​​​​​​​

De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling, binnen populaties en levensgemeenschappen, als de relaties van deze biologische eenheden met hun niet-biologische omgeving.

Effect

​​​​​​​

Een effect kan vertaald worden als een gevolg van iets. Ecofect brengt in beeld wat de ecologische gevolgen (stikstofberekeningen) van ingrepen in de ruimtelijke ontwikkeling zijn en adviseert in positieve effecten voor beschermde soorten en gebieden (mitigerende maatregelen).


Pieter Wiegel

- adviseur ecologie


In 2016 ben ik begonnen als zzp-er in de ecologische advisering. Ik heb een onderwijsachtergrond en vanuit die functie heb ik in 2011 in Wageningen de STOAS gevolgd. Mijn passie voor natuur en groen is uitgegroeid tot een ecologisch adviesbureau: Inventarium flora en fauna. Ik woon op de Veluwe en mijn specialiteiten zijn mitigerende maatregelen en vergunning schadelijke handelingen flora & fauna activiteit in het kader van de Omgevingswet. Ik heb ecologische en soortgerichte opleidingen en cursussen gevolgd. Ik ben altijd op zoek naar de balans tussen ecologische en economische vraagstukken. Het persoonlijke contact met opdrachtgevers en een evenwichtige toelichting op, soms vervelende, uitkomsten daagt mij dagelijks uit om accuraat te werk te gaan. Juist ook het (voor)overleg met bevoegd gezag geeft mij veel energie. Samen met opdrachtgevers brengen wij veel projecten tot een goed einde.

Anna van der Voort

- Junior Ecoloog


Sinds 1 mei 2023 mag ik het team van Ecofect versterken als junior ecoloog. Met mijn achtergrond in de archeologie heb ik ervaring in de commerciële wereld van wetenschappen. Als archeoloog was ik bezig met het verzamelen van sporen uit het verleden. Dat wilde ik uitbreiden met het zoeken naar sporen in het heden. Mijn passie voor de natuur heeft mij uiteindelijk geleid naar ecologie. Ik ben graag bezig analytische vraagstukken op te lossen. Het opdoen van ecologische kennis gecombineerd met een nieuwsgierige blik naar de flora en fauna in Nederland geeft mij energie. Ik ben dan ook altijd bezig mijzelf verder te ontwikkelen. Daarnaast ga ik graag een uitdaging aan om projecten tot een goed einde te brengen.André van de Streek

- Junior Ecoloog


De rijkdom en diversiteit die de natuur biedt, weten mij altijd te verwonderen. Het is iets waarvan we mogen genieten, maar ook iets waar we verantwoordelijk mee om moeten gaan. Sinds april 2024 zet ik mij in als junior ecoloog binnen het team van Ecofect. Tijdens mijn opleiding aan de hogeschool in Dronten en mijn loopbaan in de agrarische sector groeide mijn verlangen en nieuwsgierigheid om meer te ontdekken en te leren van de flora en fauna. Door het volgen van cursussen en het leren van ervaren collega's hoop ik mezelf te kunnen ontwikkelen tot een ecoloog met een nuchtere blik. Het is voor mij een uitdaging om een goed onderbouwd en eerlijk advies binnen een project te geven, zodat mens en natuur in goede harmonie leven.

ing. Arie van der Vlies


​​​​​​​- project ecoloog


Met groeiende interesse volgde ik de afgelopen tijd de ontwikkeling van Ecofect B.V. De manier waarop dit adviesbureau gegroeid is in deskundigheid, professionaliteit, ervaring en enthousiasme is aanstekelijk. Zelfs in die mate, dat ik sinds 1 september 2023 parttime deel uit wil en mag maken van het team ecologen van Ecofect. Ik zie dit als een waardevolle aanvulling naast mijn baan als manager en docent in het (groen-) onderwijs. Mijn passie en bewondering voor alles wat leeft in combinatie met het streven naar voortgang van (bouwkundige) projecten, vraagt in elke situatie om een heldere en scherpe doch nuchtere blik. Daarbij zijn de kaders van de wet leidend. Ecofect is in elke casus op zoek naar ruimte voor zowel behoud van ecologische belangen als voortgang van ruimtelijke ingrepen, waarbij meegedacht wordt over positieve effecten van het één op het ander. Een werkwijze waar ik met bij thuis voel!


​​​​​​​De elementen van de natuur vormen de basis van onze identiteit.

Een grote variëteit aan planten, dieren, bacteriën en ontelbaar levende organismen werken in symbiose om onze ecosystemen op aarde in optimale balans te houden. Deze diversiteit vormt een belangrijke basis van ons bestaan, samen dragen wij de zorg voor een optimale instandhouding.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

vraag vrijblijvend een offerte aan